Semináře - obchodní podmínky


Obchodní podmínky

 • Seminářem se rozumí prezenční veřejný seminář, konference či vzdělávací kurz.
 • Každá odeslaná objednávka je závazná. Odesláním objednávky stvrzujete správnost údajů. Dojde-li na vaší straně ke změně údajů, prosíme o vyrozumění bez zbytečného prodlení.
 • Přihláška na seminář Vám bude po jejím převzetí a zaevidování potvrzena e-mailem. Na seminář budete zařazeni v pořadí, ve kterém bude Vaše přihláška doručena.
 • Cena semináře zahrnuje školení, občerstvení v průběhu semináře a školící materiály.
 • Vstup na seminář Vám bude umožněn pouze po úhradě kurzovného. Platba bude provedena v hotovosti v místě konání semináře. Platby bezhotovostně jsou možné pouze po předchozí domluvě.
 • Seminář se uskuteční pouze v případě, že se na něj přihlásí dostatečný počet účastníků. V případě překročení kapacity semináře nebo nedostatečného počtu přihlášených Vám nabídneme náhradní termín nebo seminář, příp. zrušení přihlášky.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu lektora, místa konání, zrušení semináře. O všech změnách Vás budeme informovat písemně, telefonicky či prostřednictvím e-mailu.
 • Bližší informace o semináři naleznete rovněž na webových stránkách www.globalservis.eu
 • Účastník semináře bere na vědomí, že na semináři je zakázáno pořizovat jakékoli obrazové, zvukové či zvukově obrazové záznamy samotnými účastníky a zavazuje se tento zákaz respektovat.
 • Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, kterou tvoří vaše objednávka.

 • V rámci obchodního vztahu se zavazujeme chránit vaše osobní údaje. Všechny vaše osobní údaje, které od vás obdržíme, budou shromážděny, uloženy a použity v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 • Sdělené údaje mohou být použity k zasílání nabídek pro stávající i budoucí produkty popř. služby v souladu s § 7 zákona č. 480/2004 Sb. Údaje budou použity výhradně pro pořadatele a nebudou poskytnuty třetím osobám. Vaše data můžete nechat kdykoliv změnit nebo vymazat.
 • Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách společnosti a je označena datem zahájení platnosti. Objednávky a účast na vzdělávacích akcích se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.


 

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. června 2018.