Nemocenské a důchodové pojištění


kdy: 14.01.2021 v 9:00 hod
kde: hotel Rustikal Hustopeče - velký sál
lektor: Hana Sádlíková, Mgr. Simona Pleskačová
cena: 900 Kč

Program :

Nemocenské pojištění a pojistné

 • Úkoly zaměstnavatelů
 • Povinnosti pojištěnců
 • Zaměstnanec jako poplatník pojistného, (účast na nemocenském pojištění u zaměstnání malého rozsahu /rozhodný příjem/ a u DPP, sčítání příjmů), oznamovací povinnosti zaměstnavatelů
 • Povinnosti zaměstnavatelů vůči správě sociálního zabezpečení

Důchodové pojištění

 • Základní informace o dávkách důchodového pojištění
 • Povinnosti zaměstnavatelů
 •        Vedení podkladové evidence, archivační lhůty
 •        Součinnost zaměstnavatele v důchodovém řízení
 •         Ohlašovací povinnost zaměstnavatelů
 • Vedení ELDP se zaměřením na nejčastější závady (opravy již odeslaných ELDP, žádosti o důchod a správný postup odeslání a následného vedení ELDP) – vzorové příklady
 • Diskuse