Daňové a nedaňové náklady - aktuálně 2021


kdy: 12.03.2021 v 0:00 hod
kde: webinář - youtube
lektor: Ing. Jiří Klíma
cena: 1100 Kč

Cílem tohoto videosemináře je rozbor nejsledovanější oblasti v daních z příjmů vůbec, a to daňově uznatelných a neuznatelných nákladů.

Podrobně projdeme paragrafy 24 a 25 zákona o daních z příjmů v aktuálním znění, po novelách z přelomu roku 2020 a 2021.

Seminář není zaměřen pouze na novinky, ale i na rekapitulaci problematiky jako celku, včetně výkladových stanovisek GFŘ, relevantní judikatury Nejvyššího správního soudu a návaznosti na účetnictví.

Seminář je delší než obvykle (téměř pět a půl hodiny), protože náklady jsou téma, které když už se rozebírá, musí se rozebrat pořádně…

 

Z probíraných témat:

 

  • Zaměstnanecké benefity, stravovací paušál
  • Smluvní sankce, úroky z prodlení, pokuty
  • Daně v daňových nákladech – daň z nemovitostí, DPH
  • Úroky z úvěrů a půjček
  • Dopravní paušál
  • Likvidace zásob
  • Manka a škody