DPH v roce 2021 a připravované změny pro rok 2022


kdy: 05.01.2022 v 9:00 hod
kde: hotel Rustikal Hustopeče - velký sál
lektor: Ing.Jiří Klíma
cena: 1000 Kč

Seminář bude zaměřen především na aktuální problémy při uplatňování DPH po novelizacích zákona provedených v roce 2021. Účastníci semináře budou informováni také o předpokládaných změnách pro rok 2022.

Z probíraných témat:

  • dodání zboží do jiných členských států a třetích zemí, včetně konsignačních skladů a pořízení zboží plátcem z jiného členského státu do jiného členského státu a místo plnění podle podle §11
  • povinná a dobrovolná registrace za osobu identifikovanou
  • místo plnění u poskytnutí služby podle §9-10i, §7 odst. 3 a služeb osvobozených
  • přeprava zboží v jednom členském státě, mezi členskými státy a třetími zeměmi 
  • výklad k informaci GFŘ k osvobození od daně u přepravy při dovozu a vývozu a u služeb přímo vázaných na vývoz a dovoz       
  • rozšířená povinnost při pořízení zboží z jiného členského státu
  • povinnost plátce přiznat daň v tuzemsku u poskytnutých služeb od osob neusazených v tuzemsku
  • dovoz a vývoz zboží – uvádění do daň.přiznání, souhrnné hlášení, daňové doklady
  • zavedení reverse charge při dodání zboží s místem plnění v tuzemsku osobou neusazenou v tuzemsku