Lednicko-valtický areál


Lednicko-valtický areál volně navazující na Pálavské vrchy je jednou z nejvzácnějších perel pokladnice historického a kulturního bohatství České republiky. Od roku 1966 na seznamu Světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO .Jeho dvěma centry jsou Valtice a Lednice známé hlavně svými zámky a parky.

Ve volné krajině jsou zde rozmístěny romantické stavby v podobě letohrádků či loveckých zámečků : zřícenina Janův hrad, klasická myslivna Lovecký zámeček, Apollónův chrám s dórským sloupořadím, Rybniční zámeček, jehož obraz zdobí hladinu Prostředního rybníka, Hraniční zámeček, Belvedér, vyhlídka kolonáda na Reistně, Rendez-vous též zvaný Dianin chrám, prsaté Tři Grácie, Akvadukt, Obelisk, Vodárna a Minaret. Součástí je i soustava Lednických rybníků.

www.lednicko-valticky-areal.cz/

Lednice

Lednice je právem nazývána Perlou Jižní Moravy. V obci a jejím okolí naleznete spousty přírodních i kulturních památek.

Katastr obce leží dílem v nivě řeky Dyje, dílem na vysoké terase a zasahuje i do nivy potoku Včelínku. V nivě Dyje vytváří řeka soustavu bočních ramen a kanálů, které mezi sebou svírají pás lužních lesů a nivních luk, z nichž část byla ovšem v minulosti rozorána. Okolí zámku bylo na počátku 19. století přebudováno v rozsáhlý anglický park, který je příkladem optimálního a citlivého využití přírodního potenciálu krajiny v sadovnické tvorbě. V parku najdeme kromě domácích dřevin i bohatou sbírku cizokrajných stromů a keřů. Parkově upraveny jsou i břehy lednických rybníků a krajinářský význam má rovněž Bezručova alej, spojující Lednici s Valticemi. Vysokou hodnotu tohoto území vyjadřuje zapsání Lednicko-Valtického areálu do seznamu míst Světového kulturního dědictví UNESCO.

http://www.lednice.cz/

Lázně Lednice - nejmladší bezbariérové léčebné lázně v České republice najdete v srdci Lednicko-valtického areálu v těsné blízkosti zámecké zahrady Zámku Lednice. Přírodním léčivým zdrojem lázní je jodobromová minerální voda, která je svým obsahem jódu jednou z nejkvalitnějších svého druhu v Evropě. Jodobromová koupel pomáhá při léčbě pohybových, oběhových, neurologických a gynekologických problémů.

Lázeňská kolonáda byla vybudována v roce 2014 a propojuje centrum obce s lázeňskými domy. Rovněž lázeňským hostům nabízí široké možnosti trávení volného času a doplňuje spektrum přírodních a kulturních památek, kdteré Lednice nabízí. Součástí kolonády jsou tři fontány s vodotrysky, doplněné po soumraku světelnými efekty. Provoz fontán je od 10:00 do 20:30. Přes letní měsíce do 23:00.

Zámek Lednice - patří k nejnavštěvovanějším památkám v naší republice. Novogotická přestavba v 19. století z něj vytvořila romantické sídlo obklopené jedním z největších evropských parků (téměř 200 ha), ve kterém návštěvník najde palmový skleník, benátskou kašnu, římský akvadukt, čínský pavilon, minaret a umělou zříceninu Janův hrad. Díky unikátnímu propojení stavebních památek s okolní člověkem formovanou přírodou byl v roce 1996 celý lednicko-valtický areál zapsán do seznamu světového dědictví UNESCO.

http://www.zamek-lednice.com/

Minaret - Ke stavbě lednického minaretu se traduje historka. Velký mecenáš umění Alois Josef I. Z Lichtenštejna se údajně nejdříve zabýval myšlenkou postavit lednickým nový kostel na místě takzvaného Obecního domu. Proti tomuto záměru se prý mezi poddanými zvedl odpor. To knížete pobouřilo natolik, že místo kostela nechal postavit mešitu s minaretem a u Obecního domu se omezil na jeho opravu. Pro minaret bylo vybráno v parku místo v nadmořské výšce 164 metrů. Se stavbou bylo započato roku 1797.

Janův hrad - běžně zvaný Janohrad, je umělá zřícenina hradu z počátku 19. století, nacházející se v Lednicko-Valtickém areálu, byl vybudován u lovecké obory, na místě obtékaném ze tří stran řekou Dyjí. Sloužil jako lovecký zámeček - shromaždiště panstva před honem, místo konání posledních lečí. Po honech se zde konaly bohaté hostiny, na nichž se vyhlašoval Král honu. Objekt sloužil rovněž jako obydlí pro knížecího hajného.

http://www.januv-hrad.cz/

Valtice

Město Valtice se rozprostírá z větší části v otevřené rovině v čarokrásném koutě jižní Moravy v malebné kotlině u hranic s Rakouskem. Valtice jsou hlavním městem vína a spolu s Lednicí centrem přírodně krajinářského komplexu, tzv. Lednicko-valtického areálu, který je od roku 1996 součástí světového kulturního dědictví UNESCO.

Písemné zprávy o ní spadají do posledních let 12. století. Původní osadníci Valtic si vyvolili tento ne právě nejzdravější kout země moravské hlavně z důvodu bezpečnostních. Močály zdejšího kraje nepřátelských vetřelců příliš nevábily a blízké Pálavské vrchy jim poskytovaly - jako ostatním obyvatelům pradávných sídlišť - pevnou záštitu v dobách největšího nebezpečenství. První opevněné sídlo – mohutný pomezní hrad vznikl v pol. 11. století. V jeho podhradí potom vzniklo město.

Hlavní dominantou města je Valtický zámek a zámecký park - nachází se na mírném návrší za městským náměstím. Mezi další pamětihodnosti se řadí kostel Nanebevzetí panny Marie, novorenesanční radnice, Františkánský klášter, Špitál Milosrdných sester, Konvent Milosrdných bratří s kostelem sv. Augustina, Kolonáda (Reistna) – vyhlídkový objekt stojící na vrchu Homole cca 1,5 km nad městem. Je odtud nádherný panoramatický pohled na (Mikulov, Pálavu, Lužní lesy, Lednici, Rakousko (Niederősterreich), Bílé Karpaty (Česko-slovenské pomezí) a Lednicko-valtický areál). Rendez-vous (Dianin chrám) – romantická stavba v lesích asi 1,5 km východně od zámku Valtice. Svatý Hubert – romantická novogotická kaple s třemi arkádami, uprostřed parkově upravené paseky. Kaple stojí asi 3 km severovýchodně od zámku Valtice. Sousoší Tří Grácií – pozdně klasicistní kryté sloupořadí z roku 1825, vytesané z jednoho kamene. Nalézá se na parkově upravené pasece v lese cca 4km severovýchodně od zámku Valtice.

Kdo hledá aktivní odpočinek, nalezne ve Valticích nejrůznější způsoby, kterak ho naplno využít. Např. pěší turistiku nebo cykloturistiku po naučných a vinařských cestách nebo si můžete projít Vinařskou naučnou stezku Valtice. Lednicko–valtický areál nabízí plavby po řece Dyji, jízdy na koni, návštěvy historických objektů a hudebních festivalů, tradičných jarmarků nebo rybaření.

Valtický zámek - dvoupatrový barokní zámek s dochovanou Španělskou konírnou a Zimní jízdárnou. K prohlídce je přístupné l. patro zámku, dávající představu o životě bohatých šlechticů v době baroka. Je tady celkem 17 místností zařízených ve stylu baroka i rokoka. Dále je přístupná zámecká kaple a zámecký park.

http://www.zamek-valtice.cz/

Břeclav

Břeclav leží v údolí řeky Dyje, poblíž hranic s Rakouskem a Slovenskem. Město je díky své poloze vstupní branou do Lednicko–valtického areálu. Pravděpodobně v 1. polovině 11. století zde založil kníže Břetislav I. pohraniční hrad pojmenovaný po něm - odtud jméno Břeclav. Jméno bylo pak přeneseno i na osadu stojící na místě dnešní Staré Břeclavi. Břeclav zdobí zajímavé stavby světské i církevní. Z těchto památek stojí za pozornost farní kostel sv. Václava, monumentální kostel Navštívení Panny Marie v místní části Poštorná, kaplička Panny Marie a troje boží muka. Zapomenout nesmíme ani na zámeček Pohansko, kde je místěné muzeum památek z doby velkomoravské, získaných při výzkumu hradiště a břeclavský zámek, který v současnosti čeká na opravu. V okolí zámku je zámecký park, který volně navazuje na lesní komplex zvaný Kančí obora. Břeclav má také dlouhou židovskou historii a řadu památek na toto období – např. synagogu, která dnes slouží jako městské muzeum a galerie. Břeclav nabízí výborné podmínky pro aktivní odpočinek. Máte možnost výběru mezi procházkami či projížďkami na kole po vinařských nebo Lichtenštejnských stezkách. Nebo se věnovat vodním radovánkám v krytém bazénu či na koupališti. Využít můžete i lodní dopravu a seznámíte se s řekou Dyjí prostřednictvím vyhlídkových plaveb. Ve městě jsou i další sportovní zařízení jako je např. zimní stadion, tenisový areál, squash centrum.

https://breclav.eu/

Městské muzeum Břeclav - sídlí v budově bývalé židovské obecní školy. Muzeum je zaměřeno zejména na archeologii, historii Břeclavska, národopis a výtvarné umění. Muzeum spravuje také zámeček Pohansko a budovu synagogy, která kromě instalace stálých muzejních expozic z historie židovské obce a města Břeclavi slouží i jako galerie výtvarného umění.  http://www.muzeumbv.cz/

Krytý bazén a letní koupaliště Břeclav - nabízí bazén 50 m s velkým tobogánem, bazén 20 m se skluzavkou, dva malé bazénky pro nejmenší spojené skluzavkou, minigolf, 2x plážový volejbal, plážový fotbal, betonovou plochu na košíkovou s jedním košem.   https://delfinbreclav.weebly.com/