Vinařské cyklostezky


Moravská vinná

Moravská vinná stezka je páteří sítě regionálních cyklistických tras procházejících krajinou jihovýchodní Moravy. Vinařská magistrála spojuje starobylé Znojmo se slováckou metropolí Uherským Hradištěm a nabízí putování regionem, který zdobí víno, bohatá historie i živé tradice. Na její trase leží 70 vinařských obcí, desítka chráněných přírodních lokalit i významné historické a architektonické památky kraje.
Dříve než dosáhnete místa dalekých výhledů, zastavte se na prohlídku a dvě deci ve vinařství Sonberk. Elegantní sídlo firmy uprostřed vinic je ukázkou moderní vinařské architektury, unikátní technologie a jedinečných bílých vín. Terasa vinařství nabízí impozantní výhled na novomlýnské nádrže se siluetou dominant Pavlovských vrchů připomínající atmosférou obrazů Antonína Vojtka. Po krátké cestě ve společnosti modře značené Velkopavlovické vinařské klesá trasa stezky do Hustopečí a vstupuje do vinařské oblasti, kterou charakterizuje vyšší zastoupení a výborná kvalita červených vín. Středověká bašta moravského vinařství se chlubí několika cennými historickými památkami a čilou vinařskou turistikou. Jejím centrem je Stálá vinařská expozice v renesančním domě U Synků, kde se dozvíte vše o pěstování révy vinné i výrobě vína. V domě U Synků sídlí i městské informační středisko, muzeum a galerie. Podjezdem dálnice nad Hustopečemi a v její blízkosti pokračuje trasa směrem na východ polní cestou do Staroviček. Ve středu obce se po místní komunikaci vrací podjezdem na levou stranu dálnice, odkud vinicemi a sady dospěje do Velkých Pavlovic. V srdci podoblasti vstupuje trasa stezky do folklórní oblasti Hanáckého Slovácka.
Z Velkých Pavlovic míří trasa po silnici přes Horní Bojanovice a Němčičky do Bořetic. Vlní se kopcovitou krajinou, táhlá stoupání střídají krátké a prudké sjezdy. Poslední osada úseku vítá cyklisty vinařskou recesí. Svobodná spolková republika Kraví hora na břehu říčky Trkmanky je nejen pohlednou vinařskou vesničkou, ale i samostatnou republikou s vlastní ústavou, vládou, prezidentem a měnou zvanou kravihorec. Pohled od kravihorského ministerstva „financí, pošt, šeptandy a spojů různých“ naznačuje pokračování trasy Moravské vinné - stoupá po silnici do Vrbice. Středověká strážní osada je dnes vyspělou vinařskou obcí, sklepy vybudované v sedmi patrech pod sebou ve sklepencové skále Stráž ukrývají vína mimořádné kvality. Následuje sjezd mezi vinohrady do Kobylí a cesta bezlesou krajinou přes Brumovice a Morkůvky do Klobouk. Na vrcholu stoupání, těsně před vjezdem do města můžete odbočit k rekonstruovanému větrnému mlýnu, který stojí na místě posledního z klobouckých větřáků, jako připomínka časů, kdy na jižním svahu Klobouk fungovalo několik větrných mlýnů. Závěrečný úsek do centra národopisné oblasti „Kraj beze stínu“ ozdobí vyhlídka na přírodní památku Louky pod Kumstátem a vjezd do města samotného odbočka k místní malovinařské sklepní kolonii. Z Krumvíře směřuje trasa páteřní stezky rychlým silničním úsekem na Slovácko.

Délka trasy:     54 km

Povrch:            45% klidné silnice 3. třídy, 40% zpevněné terénní úseky, 15% cyklostezky

Využitelnost:   trasa úseku je sjízdná celoročně

Vhodné pro:    všechny skupiny cykloturistů

Značení:         cyklistické značky se stylizovaným sklepním žúdrem červené barvy

Nejvyšší bod:  310 m n.m.

Nejnižší bod:  180 m n.m

Nástupní místo:  Pouzdřany

Cílové místo:      Krumvíř


 

Krajem André

Stezka Krajem André vede malebným krajem po cestách vybízejících k rozhlédnutí do kraje či zastavení na deci jiskrného moku. Charakter stezky výstižně ilustruje logo umístěné na značkách. Stezka Krajem André je putováním za vínem a sluncem napříč zelenými poli, remízky a  vinohrady. Trasa je značena obousměrně a je sjízdná po celý rok. Nejlepší termín pro její zdolávání je každoročně poslední červnová sobota, kdy je organizována pravidelná expedice s bohatým vinařským a kulinářským programem

Délka trasy:     19 km

Povrch:            cyklostezka vede převážně po polních cestách mimo silniční dopravu, většinu povrchů tvoří zpevněné úseky

Využitelnost:    trasa je značena obousměrně a je sjízdná po celý rok

Vhodné pro:     střední náročnost

Nástupní místo:   Hustopeče

Cílové místo:      Vrbice




 

Modré hory

Stezka Modré hory je nejzdařilejším projektem místních vinařských cyklotras, které slouží k poznání vinorodé Moravy ze sedla kola nebo formou pěších procházek. Dvacet kilometrů perfektně vyznačené trasy tvoří cyklisticky pestrý okruh, který nabízí nejen ideální trasu pro rodinné výlety, ale i několik atraktivních terénních úseků pro náročnější cyklisty. Vznikla v roce 2007 a spojuje vinařské obce Kobylí, Vrbici, Bořetice, Velké Pavlovice a Němčičky. Všechny tyto obce jsou svou polohou předem určeny k pěstování modrých hroznů, proto se zde vyrábí také vynikající červené víno. Cestou se můžete pokochat pohledem na nádhernou vinorodou krajinu.

Délka trasy:      20 km

Vhodné pro:     střední náročnost (vhodné pro crossové a horské kolo), ideální trasa pro rodinné výlety, ale i několik atraktivních terénních úseků pro náročnější cyklisty

Značení:           Žlutá tabulka s logem Modrých Hor a nápisem Modré Hory

Nástupní místo:     Velké Pavlovice

Cílové místo:         Vrbice


 

Velkopavlovická vinařská

Ve starobylé strážní obci Vrbici, kam vás přivede páteřní trasa přes Bořetice, se Velkopavlovická vinařská stezka vydává třemi směry. Můžete si vybrat mezi dvěma půvabnými sjezdy mezi vinicemi; každý z nich vás přivede do jedné z nejvyhlášenějších vinařských obcí v regionu. Kobylí s vinařskou expozicí v obecním muzeu se může pochlubit slavnou historií vinohradnictví, réva vinná se zde pěstovala již ve 13. století. Čejkovice zdobí templářská tvrz s rozsáhlým bludištěm sklepů a cenné památkami lidové sklepní architektury.

Jižní větev stezky vede z Vrbice houpavou krajinou mezi nejvyhlášenějšími viničními tratěmi do největší vinařské obce v České republice. Velké Bílovice jsou proslulé samostatnou vinařskou vesničkou Belegrady a víny mimořádné kvality. Městečko Podivín, které je majákem na ostrově Lednicko-valtického areálu, se chlubí židovský hřbitov s obřadní místností a kostelem sv. Petra a Pavla s mohutnou věží. Kilometr za Podivínem odbočuje stezka do terénu a po překonání mostu přes řeku Dyji spěje k romantické zřícenině Janova hradu, jedné z ukázek historizujícího přístupu Lichtenštejnů při budování architektonických dominant krajiny. Pro cestu k dalším stavbám areálu můžete využít Mikulovskou vinařskou stezku, která v Lednici navazuje na vinařskou stezku vedoucí Velkopavlovickem. Ta se u Janohradu stáčí k severu a oborou kolem Obelisku mezi přírodními památkami Květné jezero a Jezírko Kutnar směřuje do Rakvic, osady proslavené především Veltlínským zeleným s jemně lipovou vůní. V poslední době se zde prosazuje i odrůda Chardonnay, které dává zdejší mikroklima vůni a chuť tropického ovoce. Závěrečný úsek z Rakvic přes Přítluky a Zaječí do centra vinařské podoblasti ozdobí ještě jeden cyklistický zážitek. Pro stoupání na Přítluckou horu a travnatý přejezd návrší zmobilizujte třeba poslední sily, pohled do krajiny v okolí Novomlýnských nádrží za tu námahu stojí.

Délka trasy:      110 km

Povrch:             klidné silnice 3. třídy a terénní úseky napříč vinohrady s místy dalekých výhledů do krajiny

Využitelnost:    celoročně sjízdná trasa, terénní úseky v blízkosti řeky Dyje byvají po déletrvajícch deštích podmáčené

Vhodné pro:    průměrné cyklisty, rovinatější jižní úseky i pro 1-2

Značení:         dopravní cyklistické značek s kolem a stylizovaným sklepním žúdrem modré barvy. V místech souběhu trasy se značením KČT je uvedeno i číslo příslušné trasy.

Nejvyšší bod:  370 m n.m.

Nejnižší bod:  200 m n.m.

Nástupní místo: Židlochovice

Cílové místo:  Velké Pavlovice