Obec Vrbice


Malebná vesnice v srdci Modrých Hor

Vrbice je vinařskou obcí s 1120 obyvateli a najdeme ji v oblasti Hustopečské pahorkatiny, východním směrem od města Velké Pavlovice a jihovýchodním směrem od města Hustopeče. Vrbice je nejvýše položenou obcí břeclavského regionu. Od severního a východního okraje obce se rozprostírají vinice. Severovýchodním směrem od Vrbice se rozkládá les Ochozy a jižním směrem od obce je menší les. Zajímavostí obce jsou zdejší vinné sklípky. Sklepy jsou až v sedmi patrech nad sebou a jsou kamenné s gotickými lomenými oblouky u vchodu. Ve Vrbici se křižují cyklostezky a to Moravská vinná a Velkopavlovická cyklistická trasa. Severní částí obce prochází modrá turistická značka vedoucí jihovýchodním směrem z obce do městečka Čejkovice k zámku a opačným směrem dojdeme po modré do obce Křepice.

První písemná zmínka o obci je z roku 1222. Obec vznikla při německé kolonizaci území a její původní název byl Michelsdorf. Pod názvem Vrbice je obec uváděna od 14. století. Vrbice byly součástí majetku čejkovického panství. Po bitvě na Bílé hoře se majitelem panství a tím i Vrbice stává jezuitský řád. Po zrušení řádu byla obec připojena k hodonínskému panství. Dominantou obce je pseudorománský kostel svatého Jiljí pocházející z roku 1913 až 1920. V jižní části obce stojí kaple svaté Anny a ve středu obce najdeme sochu svatého Aloise.

www.vrbice.cz

Vinné sklepy – lokalita „Na sklepách“
Dvě lokality vrbeckých sklepů byly budovány s odstupem několika století a svým vzhledem i charakterem se značně liší. Starší kolonie Na sklepách, která tvoří dvě spodní patra vinařských staveb v obci, vznikla v druhé polovině 17. století a dnes je součástí vesnické zástavby. Většinou jde o kamenná patrová stavení se zapuštěnými lisovnami a dlouhými klenutými sklepy. Rovné stropy lisoven jsou obvykle trámové, ke sklepu vykrouženému v hlíně vede svažitá spojovací chodba. Podle legendy byly stavby propojeny podzemními chodbami s čejkovickou tvrzí a v dobách loupeživých nájezdů sloužily jako úkryt místním obyvatelům.

Vinné sklepy – lokalita „Stráž“
Známější lokalitou jsou vinné sklepy Stráž. První chodby se zde začaly budovat na přelomu 18. a 19. století, lisovny s kamenným průčelím byly k podzemním chodbám přistaveny v polovině minulého století. Presúz (vstupní část sklepa) je vybudován z vytěženého kamene a má kamennou štítovou stěnu, mnohdy řešenou ze dvou druhů kamene nebo v kombinaci s cihlou. Místní zvláštností je záliba v gotickém lomeném oblouku. Ušlechtilá černá plíseň na stěnách sklepa svědčí o stabilním prostředí, které víno potřebuje ke svému zrání.

Víno na Vrbici

Obec Vrbice je zařazena podle půdních podmínek v okrese Břeclav, do oblasti vinařsko-ovocnářské. První zmínka o Vrbici je z roku 1222. Avšak první zpráva o Vrbickém vinařství na Jižní Moravě je z roku 1252. O dalším rozvoji vinařství v naší obci jsou záznamy z roku 1669, kdy byla jmenována nová komise poddanské půdy. Její protokoly, tak zvané lánské rejstiříky, jsou uloženy v zemském archivu v Brně. Pouze tyto protokoly nám poskytují obraz skutečných tehdejších poměrů.

Dnes je v obci 130 ha vinic. Nejlepší jakosti dosahují odrůdy: Neuburg, Vlašský ryzlink, Veltlín zelený, Tramín, Sauvignon a Müller Thurgau. Z modrých odrůd: Vavřinecké, Frankovka, Portugal, a začíná se rozšiřovat Zweigeltrebe. Podle labužníků vín se Vrbice poslední dobou stává centrem, kde jsou nejkvalitnější červená vína.

 


Sklepy na Stráži
Kostel sv.Jiljí
Malebná vesnice v srdci Modrých Hor
Vrbecký Větřák
Hody na Vrbici
Vinohrady
Kaplička na Hradišťku
Sklepy v zimě
Sklepy v
Sklepy v
Sklepy v patrech nad sebou
Mohyla Míru

 

Zajímavá místa v okolí Vrbice

 

Hustopeče

Město patří k nejstarším osídleným oblastem jižní Moravy. První písemné zmínky pocházejí z první poloviny 13. století, kdy byl majitelem města Vilém z Hustopečí. Město je osudově spojeno s osobou našeho prvního prezidenta T.G. Masaryka. Narodila se zde jeho matka Terezie - rozená Kropáčková.

Vinařství a vinohradnictví měly na rozvoj města a jeho obyvatele vůbec největší vliv. Například ve 2. polovině 18. století dosahovala výměra vinic rozlohy přes 50 % výměry zemědělské půdy a Hustopeče se tak staly dokonce největší vinohradnickou obcí na celé Moravě.

K architektonickým památkám patří radnice, kostel sv. Václava a sv. Anežky České postavený na místě zbořeného gotického kostela (románská krypta, kopie fresky z XV. století, barokní plastiky). Renesanční dům U Synků s arkýřem a dvorními arkádami, současná galerie a muzeum. Dva domy kde bydlel a dožil otec T.G.Masaryka.

V Hustopečích byla vybudována řada sportovních a rekreačních zařízení, jako je víceúčelová sportovní hala, krytá plavecká hala s bazénem 8 x 25 m, letní koupaliště se solárním přihříváním vody, tenisové kurty, zatravněný fotbalový stadion s atletickou drahou a další. Město leží na trase cyklistických vinařských stezek. Hustopečské vinné sklepy poskytují návštěvníkům města možnost ochutnat a posoudit kvality jihomoravských vín.

Stálá vinařská expozice - - je umístěna v renovovaných sklepních prostorech historického renesančního domu "U Synků" z roku 1579. Stálá expozice - historické exponáty, které sloužily k ošetřování vinice a k výrobě a uskladnění vína. Expozice je doplněna panely, které popisují celoroční práci na vinici, výrobu vína a panely s vinařskou historií Hustopečska. Provozní doba je září-červen: po-pá 10.00-17.00 hodin, červenec-srpen: po-ne 10.00-17.00 hodin.

Městské muzeum a galerie Hustopeče - expozice dějin města a galerie. Otevřeno: září - červen po - pá: 9.00-12.00 12.30-16.30, ne: 14.00 - 17.00, červenec – srpen po - pá: 9.00-12.00 12.30-16.30, so - ne: 10.00 - 17.00 hod.

www.hustopece.cz

Čejkovice

Čejkovice leží na jižní Moravě 40km jihovýchodně od Brna v okrese Hodonín. Průměrná roční teplota vzduchu je 9,2°C, což řadí Čejkovice k nejteplejším místům naší republiky.Dominantou obce jsou dvě významné budovy. První je původně gotická tvrz, která postupným vývojem a přestavbami byla přebudována na zámek, v jehož prostorách je dnes umístěn mimo jiné i hotel s restaurací. Druhou dominantou je kostel sv.Kunhuty. 

Templářské sklepy byly vybudovány současně s tvrzí a o jejich velikosti se dodnes vyprávějí legendy. Tyto mohutné sklepy, jimiž může projet ozbrojenec na koni či vůz naložený zbožím, byly a jsou stále využívány pro uskladnění a zrání vín. Z celkového komplexu chodeb, které údajně vedly až do Skalice je zpřístupněno pouhých 650metrů sklepení, známé jako Templářské sklepy.

S Čejkovicemi je spojen jeden z největších velikánů tohoto století vysokoškolský profesor, spisovatel a humanista, zakladatel Československé republiky v roce 1918 - T. G. Masaryk. Masaryk se narodil v roce 1850 v Hodoníně a do Čejkovic přichází v roce 1856 jako šestiletý chlapec. Zde chodí do školy, poznává život a svět, studuje v zámecké knihovně. Prožívá zde šest let svého dětského života. Do Čejkovice se vrací ještě jednou v letech 1864-65 a působí zde jako praktikant ve škole. Domek, v němž TGM bydlel, byl téměř zničený, léta neudržovaný. Jeho záchrana se podařila díky obrovskému nadšení čejkovických občanů, obecního úřadu a zemědělského družstva. Na domku byla v roce 1933 umístněna terakotová pamětní deska, která setrvala na svém místě až do dnešních dnů. V interiéru domku je instalována stálá expozice ze života TGM.                                                                   www.cejkovice.cz

Bylinkový ráj SONNENTOR v Čejkovicích - zážitková exkurze ve výrobě čajů, odpočinek v čajovém salonu s kavárnou Čas na čaj, procházka Bylinkovou zahradou sv. Hildegardy s výstupem na Vyhlídku na výsluní nebo akce Sluneční ochutnávání či Sluneční bylinkobraní, tak se dá příjemně strávit čas v čejkovickém Bylinkovém ráji SONNENTOR.               www.sonnentor.com

Hodonín

Město Hodonín leží v Dolnomoravském úvalu na pravém břehu řeky Moravy, přímo na hranici se Slovenskou republikou. Je přirozeným centrem Mikroregionu Hodonínsko a se svými 26 000 obyvateli patří mezi největší města jihovýchodní Moravy.           www.hodonin.eu

Barokní zámeček z let 1642 - 1643 – dnes Masarykovo muzeum se stálou expozicí T. G. Masaryk a rodný kraj, která tradiční formou v kombinaci s audiovizuální projekcí mapuje životní dráhu nejslavnějšího hodonínského rodáka, prvního Československého prezidenta. Nabízí i přechodné výstavy v dalších sálech a v budově na Národní třídě 21, kde se nachází také sál Evropa a archeologické pracoviště.

Galerie výtvarného umění spravuje sbírku českého umění 20. století. Architektura budovy v sobě spojuje prvky místní lidové kultury a secese.    www.gvuhodonin.cz

Zoologická zahrada v zalesněné městské části Bažantnice se pyšní mimo jiné mořským světem s akvárii a terárii pro žraloky, murény a krokodýly; vzdělávacím centrem s ubikacemi a výběhy velkých kočkovitých šelem. Dosud poslední stavbou je pavilon pro plameňáky. Otevřeno po celý rok.    www.zoo-hodonin.cz

Muzeum naftového dobývání a geologie.  Nová unikátní expozice byla otevřena na jaře 2006 jako jediná svého druhu v České republice. Seznámíte se s historií naftového dobývání, vznikem ropy a plynu, prezentací historických i současných metod průzkumu a těžby, s modely vrtných souprav a čerpadel aj. Muzeum najdete v prostoru bývalých malých kasáren na ulici Brněnská a jeho součástí je i solná jeskyně.

Lázně Hodonín a moderní vodoléčebný pavilon s rehabilitačním bazénem a whirlpoolem. Zdejší jodobromové vody patří mezi nejkvalitnější vody svého druhu v Evropě. V lázních jsou léčeny nemoci pohybového a oběhového ústrojí. Procházka lázeňským parkem zdobeným sochami zpříjemní chvíle nejen lázeňským hostům.     www.laznehodonin.cz

Centrum vodní turistiky - přístaviště „U Jezu“ s možností prohlídky krás řeky Moravy z paluby lodi Konstancie. Pro děti je nezapomenutelným zážitkem Pohádková plavba lodí, kdy pomáhají královně Konstancii bránit poklad proti pirátům. V okolí je množství atraktivních turistických cílů, síť cyklotras a vodní cesta Baťův kanál.               www.pristavisteujezu.cz