Obec Vrbice


Malebná vesnice v srdci Modrých Hor

Vrbice je vinařskou obcí s 1120 obyvateli a najdeme ji v oblasti Hustopečské pahorkatiny, východním směrem od města Velké Pavlovice a jihovýchodním směrem od města Hustopeče. Vrbice je nejvýše položenou obcí břeclavského regionu. Od severního a východního okraje obce se rozprostírají vinice. Severovýchodním směrem od Vrbice se rozkládá les Ochozy a jižním směrem od obce je menší les. Zajímavostí obce jsou zdejší vinné sklípky. Sklepy jsou až v sedmi patrech nad sebou a jsou kamenné s gotickými lomenými oblouky u vchodu. Ve Vrbici se křižují cyklostezky a to Moravská vinná a Velkopavlovická cyklistická trasa. Severní částí obce prochází modrá turistická značka vedoucí jihovýchodním směrem z obce do městečka Čejkovice k zámku a opačným směrem dojdeme po modré do obce Křepice.

První písemná zmínka o obci je z roku 1222. Obec vznikla při německé kolonizaci území a její původní název byl Michelsdorf. Pod názvem Vrbice je obec uváděna od 14. století. Vrbice byly součástí majetku čejkovického panství. Po bitvě na Bílé hoře se majitelem panství a tím i Vrbice stává jezuitský řád. Po zrušení řádu byla obec připojena k hodonínskému panství. Dominantou obce je pseudorománský kostel svatého Jiljí pocházející z roku 1913 až 1920. V jižní části obce stojí kaple svaté Anny a ve středu obce najdeme sochu svatého Aloise.

www.vrbice.cz

Vinné sklepy – lokalita „Na sklepách“
Dvě lokality vrbeckých sklepů byly budovány s odstupem několika století a svým vzhledem i charakterem se značně liší. Starší kolonie Na sklepách, která tvoří dvě spodní patra vinařských staveb v obci, vznikla v druhé polovině 17. století a dnes je součástí vesnické zástavby. Většinou jde o kamenná patrová stavení se zapuštěnými lisovnami a dlouhými klenutými sklepy. Rovné stropy lisoven jsou obvykle trámové, ke sklepu vykrouženému v hlíně vede svažitá spojovací chodba. Podle legendy byly stavby propojeny podzemními chodbami s čejkovickou tvrzí a v dobách loupeživých nájezdů sloužily jako úkryt místním obyvatelům.

Vinné sklepy – lokalita „Stráž“
Známější lokalitou jsou vinné sklepy Stráž. První chodby se zde začaly budovat na přelomu 18. a 19. století, lisovny s kamenným průčelím byly k podzemním chodbám přistaveny v polovině minulého století. Presúz (vstupní část sklepa) je vybudován z vytěženého kamene a má kamennou štítovou stěnu, mnohdy řešenou ze dvou druhů kamene nebo v kombinaci s cihlou. Místní zvláštností je záliba v gotickém lomeném oblouku. Ušlechtilá černá plíseň na stěnách sklepa svědčí o stabilním prostředí, které víno potřebuje ke svému zrání.

Víno na Vrbici

Obec Vrbice je zařazena podle půdních podmínek v okrese Břeclav, do oblasti vinařsko-ovocnářské. První zmínka o Vrbici je z roku 1222. Avšak první zpráva o Vrbickém vinařství na Jižní Moravě je z roku 1252. O dalším rozvoji vinařství v naší obci jsou záznamy z roku 1669, kdy byla jmenována nová komise poddanské půdy. Její protokoly, tak zvané lánské rejstiříky, jsou uloženy v zemském archivu v Brně. Pouze tyto protokoly nám poskytují obraz skutečných tehdejších poměrů.

Dnes je v obci 130 ha vinic. Nejlepší jakosti dosahují odrůdy: Neuburg, Vlašský ryzlink, Veltlín zelený, Tramín, Sauvignon a Müller Thurgau. Z modrých odrůd: Vavřinecké, Frankovka, Portugal, a začíná se rozšiřovat Zweigeltrebe. Podle labužníků vín se Vrbice poslední dobou stává centrem, kde jsou nejkvalitnější červená vína.

 


Sklepy na Stráži
Kostel sv.Jiljí
Malebná vesnice v srdci Modrých Hor
Vrbecký Větřák
Hody na Vrbici
Vinohrady
Kaplička na Hradišťku
Sklepy v zimě
Sklepy v
Sklepy v
Sklepy v patrech nad sebou
Mohyla Míru

 

Zajímavá místa v okolí Vrbice

 

Hustopeče

Město patří k nejstarším osídleným oblastem jižní Moravy. První písemné zmínky pocházejí z první poloviny 13. století, kdy byl majitelem města Vilém z Hustopečí. Město je osudově spojeno s osobou našeho prvního prezidenta T.G. Masaryka. Narodila se zde jeho matka Terezie - rozená Kropáčková.

Vinařství a vinohradnictví měly na rozvoj města a jeho obyvatele vůbec největší vliv. Například ve 2. polovině 18. století dosahovala výměra vinic rozlohy přes 50 % výměry zemědělské půdy a Hustopeče se tak staly dokonce největší vinohradnickou obcí na celé Moravě.

K architektonickým památkám patří radnice, kostel sv. Václava a sv. Anežky České postavený na místě zbořeného gotického kostela (románská krypta, kopie fresky z XV. století, barokní plastiky). Renesanční dům U Synků s arkýřem a dvorními arkádami, současná galerie a muzeum. Dva domy kde bydlel a dožil otec T.G.Masaryka.

V Hustopečích byla vybudována řada sportovních a rekreačních zařízení, jako je víceúčelová sportovní hala, krytá plavecká hala s bazénem 8 x 25 m, letní koupaliště se solárním přihříváním vody, tenisové kurty, zatravněný fotbalový stadion s atletickou drahou a další. Město leží na trase cyklistických vinařských stezek. Hustopečské vinné sklepy poskytují návštěvníkům města možnost ochutnat a posoudit kvality jihomoravských vín.

Stálá vinařská expozice - - je umístěna v renovovaných sklepních prostorech historického renesančního domu "U Synků" z roku 1579. Stálá expozice - historické exponáty, které sloužily k ošetřování vinice a k výrobě a uskladnění vína. Expozice je doplněna panely, které popisují celoroční práci na vinici, výrobu vína a panely s vinařskou historií Hustopečska. Provozní doba je září-červen: po-pá 10.00-17.00 hodin, červenec-srpen: po-ne 10.00-17.00 hodin.

Městské muzeum a galerie Hustopeče - expozice dějin města a galerie. Otevřeno: září - červen po - pá: 9.00-12.00 12.30-16.30, ne: 14.00 - 17.00, červenec – srpen po - pá: 9.00-12.00 12.30-16.30, so - ne: 10.00 - 17.00 hod.

www.hustopece.cz

Čejkovice

Čejkovice leží na jižní Moravě 40km jihovýchodně od Brna vokrese Hodonín. Průměrná roční teplota vzduchu je 9,2°C, což řadí Čejkovice k nejteplejším místům naší republiky. Dominantou obce jsou dvě významné budovy. První je původně gotická tvrz, která postupným vývojem a přestavbami byla přebudována na zámek, v jehož prostorách je dnes umístěn mimo jiné i hotel s restaurací. Druhou dominantou je kostel sv.Kunhuty. 

Templářské sklepy byly vybudovány současně s tvrzí a o jejich velikosti se dodnes vyprávějí legendy. Tyto mohutné sklepy, jimiž může projet ozbrojenec na koni či vůz naložený zbožím, byly a jsou stále využívány pro uskladnění a zrání vín. Z celkového komplexu chodeb, které údajně vedly až do Skalice je zpřístupněno pouhých 650metrů sklepení, známé jako Templářské sklepy.

S Čejkovicemi je spojen jeden z největších velikánů tohoto století vysokoškolský profesor, spisovatel a humanista, zakladatel Československé republiky v roce 1918- T. G. Masaryk. Masaryk se narodil v roce 1850 v Hodoníně a do Čejkovic přichází v roce 1856 jako šestiletý chlapec. Zde chodí doškoly, poznává život a svět, studuje v zámecké knihovně. Prožívá zde šest let svého dětského života. Do Čejkovice sevrací ještě jednou vletech 1864-65 a působí zde jako praktikant ve škole. Domek,  vněmž TGM bydlel, byl téměř zničený, léta neudržovaný. Jeho záchrana se podařila díky obrovskému nadšení čejkovických občanů, obecního úřadu az emědělského družstva. Nadomku byla vroce 1933 instalována terakotová pamětní deska, která setrvala na svém místě až dodnešních dnů. V interiéru domku je instalována stálá expozice zeživota TGM.                                   www.cejkovice.cz

Bylinkový ráj SONNENTOR v Čejkovicích - zážitková exkurze ve výrobě čajů, odpočinek v čajovém salonu s kavárnou Čas na čaj, procházka Bylinkovou zahradou sv. Hildegardy s výstupem na Vyhlídku na výsluní nebo akce Sluneční ochutnávání či Sluneční bylinkobraní, tak se dá příjemně strávit čas v čejkovickém Bylinkovém ráji SONNENTOR.               www.sonnentor.com

Hodonín

Město Hodonín leží v Dolnomoravském úvalu na pravém břehu řeky Moravy, přímo na hranici se Slovenskou republikou. Je přirozeným centrem Mikroregionu Hodonínsko a se svými 26 000 obyvateli patří mezi největší města jihovýchodní Moravy.           www.hodonin.eu

Barokní zámeček z let 1642 - 1643 – dnes Masarykovo muzeum se stálou expozicí T. G. Masaryk a rodný kraj, která tradiční formou v kombinaci s audiovizuální projekcí mapuje životní dráhu nejslavnějšího hodonínského rodáka, prvního Československého prezidenta. Nabízí i přechodné výstavy v dalších sálech a v budově na Národní třídě 21, kde se nachází také sál Evropa a archeologické pracoviště.

Galerie výtvarného umění spravuje sbírku českého umění 20. století. Architektura budovy v sobě spojuje prvky místní lidové kultury a secese.    www.gvuhodonin.cz

Zoologická zahrada v zalesněné městské části Bažantnice se pyšní mimo jiné mořským světem s akvárii a terárii pro žraloky, murény a krokodýly; vzdělávacím centrem s ubikacemi a výběhy velkých kočkovitých šelem. Dosud poslední stavbou je pavilon pro plameňáky. Otevřeno po celý rok.    www.zoo-hodonin.cz

Muzeum naftového dobývání a geologie.  Nová unikátní expozice byla otevřena na jaře 2006 jako jediná svého druhu v České republice. Seznámíte se s historií naftového dobývání, vznikem ropy a plynu, prezentací historických i současných metod průzkumu a těžby, s modely vrtných souprav a čerpadel aj. Muzeum najdete v prostoru bývalých malých kasáren na ulici Brněnská a jeho součástí je i solná jeskyně.

Lázně Hodonín a moderní vodoléčebný pavilon s rehabilitačním bazénem a whirlpoolem. Zdejší jodobromové vody patří mezi nejkvalitnější vody svého druhu v Evropě. V lázních jsou léčeny nemoci pohybového a oběhového ústrojí. Procházka lázeňským parkem zdobeným sochami zpříjemní chvíle nejen lázeňským hostům.     www.laznehodonin.cz

Centrum vodní turistiky - přístaviště „U Jezu“ s možností prohlídky krás řeky Moravy z paluby lodi Konstancie. Pro děti je nezapomenutelným zážitkem Pohádková plavba lodí, kdy pomáhají královně Konstancii bránit poklad proti pirátům. V okolí je množství atraktivních turistických cílů, síť cyklotras a vodní cesta Baťův kanál.               www.pristavisteujezu.cz