Nemocenské a důchodové pojištění


kdy: 10.12.2019 v 9:00 hod
kde: velký sál hotelu Rustikal Hustopeče
lektor: Hana Sádlíková, Mgr. Simona Pleskačová
cena: 800 Kč

Odborný program semináře:

      Nemocenské pojištění a pojistné

  • Změny od 1. 1. 2020 v zákoně o nemocenském pojištění – redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy a redukce denního vyměřovacího základu pro výpočet nemocenské dávky
  • Elektronická neschopenka od 1. 1. 2020
  • Zaměstnanec jako poplatník pojistného, (účast na nemocenském pojištění u zaměstnání malého rozsahu /rozhodný příjem/ a u DPP, sčítání příjmů), oznamovací povinnosti zaměstnavatelů
  • Povinnosti zaměstnavatelů vůči správě sociálního zabezpečení

 

        Důchodové pojištění

  • Základní informace o dávkách důchodového pojištění, porovnání výše důchodu přiznaného v roce 2019 a v roce 2020
  • Povinnosti zaměstnavatele

                Vedení podkladové evidence, archivační lhůty

                Součinnost zaměstnavatele v důchodovém řízení

                Ohlašovací povinnost zaměstnavatelů

  • Vedení a předkládání ELDP se zaměřením na nejčastější závady (opravy již odeslaných ELDP, žádosti o důchod a správný postup odeslání a následného vedení ELDP), vzorové příklady
  •  Diskuse